Velkommen til Jarlsberg og Melsom Rideklubb

JMRKer nå den største klubben i regionen, med ca 360 medlemmer, og er den nest største klubben i landet! JMRK er en aktiv klubb, med medlemmer i alle aldre.

Våren 2013 ble Jarlsberg Rideklubb og Melsom slått sammen til en klubb. JMRKer nå den største klubben i regionen, med 360 medlemmer, og er den nest største klubben i landet! JMRJK er en aktiv klubb, med medlemmer i alle aldre.

Jarlsberg og Melsom Rideklubb er tilsluttet Norsk Rideforbund (NRYF) www.rytter.no og Norsk Idrettsforbund (NIF) www.nif.no.

Klubben har medlemmer som konkurrerer innen grenene sprang, dressur, feltritt, kjøring og Mounted games. Vi organisere stevner i dressur, sprang og kjøring. Stevnene følger nasjonalt reglement godkjent av Norges Rytter Forbund (NRYF) og Norges Idretts Forbund (NIF). Hovedvekten av medlemmene er innen dressur og sprang,- men vi har flere medlemmer også i de andre grenene.

For tiden satser styret på å heve nivået og aktiviteten blant medlemmene. Har du egen/lånt hest og ønsker å satse mot stevner innen gren støttet av NRYF (sprang, dressur, kjøring, distanse, voltige feltritt og Mounted Games) har du muligheten til det ved å melde deg inn i Jarlsberg og Melsom Rideklubb.

Klubben ønsker medlemmer som er interessert i å være med å organisere klubbens aktiviteter og bli medlem av et sosialt og inkluderende team. Det skal være moro å hjelpe Jarlsberg og Melsom Rideklubb. Det er mange forskjellig oppgaver i en idrettsklubb ( med eller uten nærkontakt med hester ), i administrasjonen av styret, sekretariat før og under stevner, administrasjon av kiosk før og under stevner. JMRK hjelper deg å komme i gang med kurser og/eller støtte fra erfarne medlemmer. Om du ønsker å være teknisk personell (steward, banebygger eller dommer) på NRYF stevner betaler JMRK kursavgift og hjelper deg å komme igang.

For oppdatert daglig informasjon, se vår Facebook-gruppe og Facebook-side.